Et prosjekt av samfunns-
økonomisk verdi med realøkonomiske muligheter!

Kontakt oss på:
telefon +47 908 29 590
fax +47 85034355
email at info@xator.com